Dating is eigenlijk een relatief nieuw begrip die tot enkele decennia geleden nog niet bestond. Reden daarvoor was dat relaties vooral tot stand kwamen door te trouwen met iemand van gelijke maatschappelijke status. Huwelijk was toen meer een contract tussen twee mensen om voor het geld, het huishouden en de kinderen te zorgen. Verliefdheid kwam hier pas veel later bij kijken. Tegenwoordig is er echter veel op sociaal-cultureel niveau veranderd: mensen zijn meer individualistisch geworden en door de verstedelijking werden contacten oppervlakkiger zodat niet iedereen elkaar meer kent. Bovendien zijn vrouwen minder afhankelijk geworden van de man: ze konden voor zichzelf zorgen, zodat ze niet met de eerste de beste man hoefden te trouwen. Dit gaf erg veel vrijheid en ruimte om te kunnen experimenteren met relaties. Deze vrijheid is voor velen iets teveel geworden, zodat men vaak niet weet hoe uiteindelijk aan een vaste liefdesrelatie te komen.
Advertentie